پنجشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱

نقدی مستند بر بعضی از آثار خوانندگان آوازی(قسمت اول)

به نام خدا 

به دلیل طولانی شدن بحث و عدم امکان درج کل مطلب در یک جا ،به همین دلیل ادامه بحث را از زیر ادامه میدهیم 

سه فایل زیر از یکی از شاهکارهای آقای شجریان که در دوران اوج پختگی اجرا شده تقدیم میشود.منظور از شاهکار آثاری است که امروزه جزو آثار نمونه و معیار و الگو در موسیقی ایرانی مطرح میشود

در هر سه فایل زیر و هم چنین در کل اثر خواننده با صدایی غیر زیبا سعی در فرستادن اموج منفی و ناراحت کننده در دستگاه همایون دارد.اصرار غیر منطقی آقای شجریان در خواندن تمام گوشه ها و ابیات زیاد هر چند مشابه و تکراری و خسته کننده عجیب است.هم چنین ایجاد صداهایی که احتمالا باید همان تحریر باشد و ناله کردن مدام در کل این آلبوم و بسیاری دیگر از البوم های وی که به زانوی غم بغل گرفتن و روضه خوانی خیلی بیشتر شبیه است تا آواز _که این آثار معمولا لقب شاهکار را با کمال تعجب هم به دوش میکشند_ از نکات قابل تعجب است

در فایل سوم به نحوه گفتن و تحریر بر روی کلمات " گریان و سر فکنده " توجه کنید

هم چنین شل و ول بودن صدا و نداشتن صلابت در اجرا که به جنس صدا بر میگردد هم که جزو ایرادات ذاتی آقای شجریان است

کلا اگر توانستید نکته مثبتی در این سه فایل و کل این اثر بیابید به ما نیز بگویید.یک شنونده چرا باید از این لحن و این اجرا لذت ببرد؟

سه فایل زیر مصداق کوچکی از موارد فوق است.(البته الان چون فقط زشتی عنوان شد شاید درست متوجه اجرای نازیبای این اثر نشوید که در ادامه با کنار هم قرار دادن آثار زیبا متوجه زشتی این آثار میشوید.)؛

دانلود کنید

دانلود کنید

دانلود کنید

تحریر(های) ملال آور

به نظر شما شنونده چرا باید از این تحریر بدون چهچه آقای شجریان لذت ببرد وقتی تحریری های زیبا و دلربایی در تاریخ موسیقی زده شده که حتی پرندگان آسمان را مدهوش میکند؟؟؟؟(در ادامه به نمونه هایی از این تحریرهای زیبا و رویایی خواهیم پرداخت)؛

دانلود کنید

مقایسه تحریر مشابه

اینجا یکی از مصادیق کنار هم قرار گرفتن زشتی کنار زیبایی است

دو تحریر خدمت دوستان تقدیم میشود.اولا به قدرت صدا و جنس صدای آقای شجریان و ایرج توجه فرمایید.دوما ابتدای هر دو تحریر قبل از این که وارد چهچه زدن بشوند نیز مثل هم است

دو حالت پیش می آید: با توجه به قدیمی تر بودن فایل ایرج

حالت اول (1-) : یا شجریان سعی در تقلید از این دسته از تحریر های پر شمار ایرج را داشته است

حالت دوم (2-) : شجریان نمی خواسته تقلید کند

در حالت اول اگر میخواسته تقلید کند آیا قبول دارید که نهایتا 5 درصد موفق به انجام این کار شده؟

در حالت دوم اگر شجریان نمی خواسته مانند ایرج چهچه بزند به نظر شما کدام تحریر زیباتر از آب در آمد تحریر اول یا تحریر دوم.اگر موافقید که تحریر ایرج زیباتر و قویتر بود چرا باید وقتی کسانی مانند ایرج وجود دارند به امثال شجریان گوش داد

ممکن است بگوید شاید دستگاه و گوشه فرق میکند.در جواب باید گفت انسان دنبال زیبایی است وقتی تحریر ایرج زیباتر اجرا شده چه اهمیتی دارد که در چه گوشه ای اجرا شده و آن اثر زیباتر را گوش میدهیم.هدف هنر و موسیقی اجرای گوشه ها نیست هدف خلق زیبایی است

در تحریر شجریان به ناتوانی او در تبدیل تحریر به چهچه توجه کنید

تحریر شجریان(به شباهت تحریر در ابتدای تحریر شجریان و خراب کردن آن در ادامه توجه کنید)؛دانلود کنید

تحریر ایرج(به ابتدای تحریر و نحوه ادامه دادن و فرود توجه کنید)؛دانلود کنید

چه قدر خوب میشد اگر دو فایل فوق را به یک کودک یا یک انسانی که سر رشته ای از موسیقی ندارد نشان بدهید و از او بخواهید بگوید کدام زیباتر است؟

مقایسه آواز چهارگاه شجریان و ایرج

نمونه زیر مصداق بارز ضعف صدا و تکنیک شجریان در مقایسه با یک خواننده تمام عیار است.جالب اینجاست که تمامی فایلهای مقایسه ای از بین آثار شاهکار! شجریان انتخاب شده است

بعد از این فایل خواهش میکنم منصفانه به شجریان نمره بدهید.منطقا در مقابل ایرج نمره 2 را به ایشان در اجرای این فایل باید داد

در واقع نباید این مقایسه صورت میگرفت چون مانند مثال کشتی گیر سنگین و سبک وزن است و نتیجه روشن اما به دلیل وضع کنونی و برعکس شدن جایگاه هنرمندان و تبدیل شدن ضد ارزشها به ارزش ناچارا مقایسه غیرمنصفانه ای بین دو خواننده غیر هم سطح انجام میشود

در واقع شجریان خواننده خوبی نیست(اصلا خواننده نیست چون صدا ندارد) اما تقریبا ردیف میداند و میتواند معلم موسیقی و استاد موسیقی باشد

(به عطر صدا و کیفیت صدا دهی و تحریرهای دو خواننده توجه کنید)

فرود چهار گاه شجریان دانلود کنید

فرود چهار گاه ایرج دانلود کنید

در فایل زیر دو اجرا و تحریر مشابه از ایرج و شجریان ارائه میشود که شجریان در اجرا شعر تا قبل از تحریر خوب عمل میکند و اگر فایل شجریان را به تنهایی گوش کنید شاید متوجه ضعف اجرای شجریان به خصوص در تحریر نشوید اما وقتی فایل ایرج را گوش کنید خواهید دید که میشد و میشود اینگونه نیز خواند!!!!!!!به وضوح صدا و نحوه صحیح و واضح ادا کردن کلمات در صدای ایرج توجه کنید وهم چنین نحوه تبدیل تحریر به چهچه توسط ایرج در مقابل شجریان توجه شود.(منظور ثانیه 12 به بعد هر دو فایل است)

تحریر شجریان دانلود کنید

تحریر ایرج دانلود کنید

در اینجا دو فایل باز هم در گوشه ای شبیه به هم در چهار گاه توسط ایرج و شجریان خدمتتان تقدیم میشود.به کیفیت صدا و توانایی ایرج در کشش روی کلمات مانند کلمه "هجران" که به بهترین نحو اجرا شده و ایجاد فضایی زیبا و کمک گرفتن از تحریرهای ریتم دار برای قویتر شدن این فضا توسط ایرج توجه کنید

در مقابل شجریان فقط به اوج گرفتن و تحریرهای معمولی روی بعضی از کلمات و تحریر ضعیف در انتهای کار پرداخته است

باز هم اگر فایل شجریان را به تنهایی گوش دهید حتما خواهید گفت شاهکاره اما وقتی آواز ایرج را گوش کنید خواهید گفت که حتی نمره قبولی هم به شجریان نمی دهید

بیت اوج شجریان در چهارگاه دانلود کنید

بیت اوج ایرج در چهارگاه دانلود کنید

نمونه ای که تفاوت را به اوج میرساند تحریر چهارگاه شجریان در مقابل ایرج است.شاید حساسیت به وجود بیاید اگر گفته شود ناتوانی شجریان در تقلید از ایرج.اما انصافا به این دو تحریر در چهارگاه توجه فرمایید.ببینید شجریان تا 5 ثانیه اول کاملا مثل ایرج تحریر میزنه چون هنوز نیاز به چهچه زدن نشده است اما وقتی که ایرج در کمال مهارت و با صدایی جادویی و خوش لحن و خوش ریتم که ناشی از غریزی بودن این خواننده هست تحریر را تبدیل به چهچه میکند و با مانور و تحریری جانانه فضا را برای اجرای بیت اوج فراهم میکند در مقابل شجریان بعد از ثانیه 5 از ارائه چهچه در آن گام (گام پایین تر نسبت به اوج شجریان) ناتوان است و بعد لحظاتی هیاهو کردن بیت اوج را اجرا میکند.(اصولا شجریان فقط در گامهای خیلی بالا تحریر را تبدیل به چهچه کرد ان هم در برخی از آثار دهه 50 و تا حدودی 60)؛

اینجاست که گفته می شود یک انسانی که صدایی مناسب برای آواز خوانی ندارد محال است خواننده و آوازه خوان شود

تحریر اوج چهارگاه شجریان دانلود کنید

تحریر اوج چهار گاه ایرج دانلود کنید

شما یک برگ کاغد کاهی به فردی نشان دهید واز او بپرسید این کاغذ چه رنگی است :او خواهد گفت سفید

حال یک برگ کاغذ روغنی را به او نشان بدهید .او باز هم خواهد گفت سفید

اما آن سفید کجا و این سفید کجا.سفیدی برگ کاغذ کاهی مقابل آن برگ کاغذ روغنی کدری و سیاهی است

حال هر تحریری ، تحریر نیست و هر صدایی ، صدا نیست

گرچه اسما هر دو تحریر و هر دو صدا هستند.به هر حال هنر نسبی است مثلا شجریان مقابل بنده ای که بسیار بد صدا هستم نوای داوودی دارد اما مقابل ایرج که قرار میگیرد برعکس میشود.ممکن است روزی خواننده ای پیدا شود که وقتی در مقابل ایرج قرار گیرد ایرج در مقابل وی بسیار بد صدا و زشت به نظر برسد

در ادامه ، ادامه فرود چهارگاه شجریان و ایرج تقدیم میشود

ادامه فرود چهارگاه شجریان دانلود کنید

ادامه فرود چهارگاه ایرج دانلود کنید

تکنیک خوانندگی

نحوه بیان کلمات به جز عطر صدا تاثیر فوق العاده زیادی و شاید مهم ترین تاثیر را دارد.متاسفانه جدا از عطر صدا، آقای شجریان کلمات را بسیار زشت و نامفهوم ادا میکنند.نه ساده بیان میکند مانند اکثر اجراهای آقای افتخاری و نه با کشش و چرخش مانند آقای ایرج نه با تحریرهای جانانه و قوی مانند مجددا آقای ایرج

نوعی ناله و غم ناکی و یک حالتی که هیچ منطقی جز عدم مهارت و استعداد کافی در خوانندگی پشتش نیست

مصادیق این بخش را بیشتر از نمونه درست ادای کلمات از خوانندگان ماهر انتخاب شده است.چون آقای شجریان در این بخش چیزی ندارند.میتوانید به تمام آثار شجریان گوش کنید و تکنیک ادای کلمات را با موارد جزیی که در زیر قرار داده شده مقایسه بفرمایید .میتوان هزاران مورد از شیرین کاری های ایرج از نحوه ادای کلمات در این بخش قرار داد

مثلا کلمه "یار" و "یاری" که شبیه هم هستند.ببنید ایرج چه حس و حالی به این کلمه و چه ریتم زیبایی به آن داده و در مقابل شجریان آن را چگونه ادا کرده است.؛

اینجا دیگر بحث تکنیک است نه ردیف.مقایسه کنید قدرت و کیفیت و روانی صدا و تحریرهای رویایی ایرج را با آقای شجریان

گفتن کلمه" یار" توسط شجریان دانلود کنید

گفتن کلمه" یاری" توسط ایرج دانلود کنید

اجرای کلمه آفتاب به صورت موهومی توسط شجریان یعنی نه به صورت ساده نه به صورت تحریردار

گفتن کلمه" آفتاب" توسط شجریان دانلود کنید

گفتن کلمه" آفتابا" توسط ایرج دانلود کنید

نمونه ای از اجرای زیبا و جذاب جناب ایرج بروی کلمه" شکر" و "یزدان"(به نرمی صدا در تحریر و چرخش و کشش های او توجه فرمایید.)؛ دانلود کنید

نمونه ای از کشش زیبا روی کلمه "راه" توسط آقای افتخاری دانلود کنید

نمونه ای از وضوح در اجرا و روان خواندن شعر بدون استفاده از تحریر و استفاده از کشش بروی کلمه "یاد" توسط علیرضا افتخاری و دقت در ادای تک تک حروف کلمات مانند حرف"د" در آخر اجرا دانلود کنید

استفاده توامان از تحریر و کشش و چرخش بر روی کلمات برای هرچه زیباتر شدن اثر توسط استاد ایرج بر روی کلمات "حرف و بیان"؛ دانلود کنید

نوآوری و ظرافت در ادای کلمات و کشش و کرشمه خوانی بروی کلمه "سوخته" توسط ایرج دانلود کنید

در اجرای زیر از آقای شجریان به کشش نامفهوم و غیر ریتمیک و ناموزون که بیشتر به ناله شبیه هست توجه کنید و آن را با اجراهای صحیح در مثالهای فوق مقایسه کنید

کشش نا مفهوم و نا زیبای شجریان روی کلمه "هیهات"؛ دانلود کنید

در تمام اجراهای فوق کیفیت صدای شجریان را با سایر اجراها قیاس کنید

در اجراهای شجریان واکثر خواننده های دسته اول کلا نه در تحریرهای گام متوسط و نه در کشش ها روی ابیات و کلمات و تحریرهای بعد از آن شنونده نمیتواند درک کند که خواننده چه در ذهن خود داشته که این صداها را در آورده است؟؟؟

مثلا تحریر 4 گاه ایرج را دقت بکنید متوجه میشوید که خواننده در هر بخش از تحریر دنبال چه چیزی بوده و منظور او را از این کشش ها و تحریرها را درک خواهید کرد .در واقع میتوانید با او همزاد پنداری کنید اما در مورد آقای شجریان نمیتوانید ریتم و لحن را پیش بینی کنید و هر لحظه صدای شل و بدون صلابت خود را هر لحظه به سمتی رها میکند و شنونده متحیر میماند که خواننده میخواسته چه کار کند و چه چیزی در ذهن خود داشته؟؟؟(ناتوانی در انتقال حس)؛

در واقع به نظر میرسد در برخی از اجراهای ایشان هیچ منطقی جز عدم تسلط کافی برصدا، پشت کشش ها و تحریرهای او نیست

یک خواننده ماهر باید برروی صدای خود تسلط کافی داشته باشد و با صدای خود هر کاری که بخواهد بتواند انجام دهد که بتواند حالات و نغمه های مختلف را درست انجام دهد

تحریرهای گام متوسط

در ادامه بحث بالا درباره عدم تسلط کافی بر صدا و اینکه نمیتوانید درک کنید خواننده چه حسی را میخواسته منتقل کند به موارد زیر هم توجه بفرمایید

تحریرهای زجر آور شجریان در گامهای میانه و پایین هم بخش عمده ای کار آوازی وی را تشکیل میدهد.در زیر تحریری نازیبا و بی هدف و دهانی از شجریان را ملاحظه میکنید که مدام صدای خود را بالا و پایین میبرد و هیچ ریتم خاصی هم ندارد.واقعا شنونده از چه چیز این تحریر(ها ها کردن) میتواند لذت ببرد؟

متاسفانه بیش از 90 درصد از تحریرهای ایشان این گونه است.تحریرهایی که نه تنها به زیبایی اثر کمک نمیکنند بلکه باعث ملال آور شدن آواز ایشان میشود.در زیر فقط دو نمونه از این تحریرها را تقدیم شما میکنیم .البته در مصداق های دیگر هم که قرار داده شده باز هم نمونه های فراوانی از این تحریرها شنیده میشود.کلا بسیار دشوار به نظر میرسد که اجرایی از شجریان (حتی یک بیت )بشنویم و از این ناله ها(تحریرها) در آن استفاده نشده باشد

در مقابل تحریری از ایرج را ملاحظه میکنید که از همان ابتدا هدف و ریتم خاصی دارد.صدا صلابت دارد.صدا بالا و پایین نمیشود بلکه حنجره بالا و پایین می شود و هر جا که ارداه کند چهچه را به تحریر اضافه میکند و بعد از مکث اول در ثانیه ی 18 ، به گونه ای تحریر دقیق و هدف دار است که نمیتوان تحریری دیگری را از ثانیه 20 به بعد برای مرحله دوم تحریر در نظر گرفت. به قول افتخاری از نقل استاد تاج دقیقا مانند یک نگینی که بروی یک انگشتری با دقت و به اندازه سوار میشود

تحریر بی هدف از شجریان دانلود کنید

تحریر هدف دار از ایرج دانلود کنید

تحریر دهانی از شجریان دانلود کنید

فایل آموزش تصویری و کم حجم نحوه تحریر دادن توسط علیرضا افتخاری به نقل از استاد تاج حتما دانلود کنید

دانلود کنید

از اجراهای خوب آقای شجریان میتوان به آواز اصفهان در آلبوم جان عشاق و در بیت

همای اوج سعادت به دام ما افتد/اگر تو را گذری به ارمغان ما افتد

و تحریر مفهوم و کوتاه بعد از آن اشاره کرد

بم خوانی

برسیم به بم خانی و تحریر و اجرا در گام پایین شجریان و سایر خوانندگان

این قسمت ازنقاط ضعف صدای جناب شجریان است

نمونه ای از عوض کردن صدا و توهین و تمسخر شعور شنونده توسط جناب شجریان

بم خوانی شجریان دانلود کنید

نمونه ای دیگر از مثلا بم خوانی دانلود کنید

بم خوانی شجریان2 دانلود کنید

به نظر شما شنونده چرا باید از این صداهای عجیب و غریب لذت ببرد؟

صدای بم شجریان

در زیر مثلا نمونه ای از تحریر در ناحیه پایین صدا و بم خوانی را ملاحظه میکنید

تحریر گام پایین شجریان دانلود کنید

به صدای خارق العاده ی شجریان در ناحیه بم توجه فرمایید!!!!!!؛دانلود کنید

اجرای بم بم توسط شجریان دانلود کنید

انصافا خود قیاس کنید وضوح صدا و تحریرهای برجسته و حنجره ای ایرج در آن گام پایین در ثانیه ی5 تا 12 و همچنین در انتهای کار و آن را مقایسه کنید با تحریرهای بالای شجریان

بم خوانی ایرج دانلود کنید

در زیر نمونه بسیار واضح از تحریر و بم خوانی در ناحیه بم توسط استاد ایرج.می توانید در این قطعه به حجم و وسعت و صافی و نرمی صدای ایرج پی ببرید و میتوانید تصویر کنید که خواننده چقدر فضا برای اوج گرفتن دارد

تحریر گام میانه و پایین ایرج دانلود کنید

بم به اوج عقیلی و تقلید از شجریان:به نظر شما چقدر فرق بین این دو اجراست.آیا عقیلی که تقریبا همه او را فردی اوازه خوان نمیشناسند چقدر در این اثر موفق شده به شجریان نزدیک شده باشد؟؟؟

و آیا کسی را میابید که حتی نصف این مقدار به لحاظ عطر صدا و تکنیک نزدیک ایرج شده باشد؟

تحریر بم به اوج عقیلی دانلود کنید

تحریر بم به اوج شجریان دانلود کنید

و اما برسیم به استاد بم خوانی علیرضا افتخاری

همان گونه که ایرج در اوج خوانی مهارت عجیبی دارد آقای افتخاری هم به همین اندازه در بم خوانی مهارت دارد

اگر کل آثار شجریان در بخش آواز قطعه ای کوتاه با این کیفیت یافتید جایزه دارید.به آواز و جواب آواز دقت کنید.(فقط صدای این قطعه را تا می توانید زیاد کنید که بیشتر از صدای رویایی این اثر لذت ببرید)؛نمونه ای از اجرای رویایی علیرضا افتخاری در گام پایین و بم خوانی دانلود کنید

در زیر بارزترین نمونه انعطاف صدا و تحریر در گام تقریبا بسیار پایین را مشاهده میکنیدتحریر گام پایین افتخاری دانلود کنید

تحریر حنجره ای در بم ترین حالت صدا در دوران جوانی از علیرضا افتخاری

تحریر بسیار بم اواز از افتخاری دانلود کنید

آواز افشاری شجریان و افتخاری

به نظر شما چه برتری من باب نمونه در این آواز افشاری شجریان وجود دارد که شجریان را قله آواز و افتخاری را اصلا خواننده نمیدانند؟

به عطر صدای تقریبا بینظیر افتخاری جوان در مقابل شجریان با تجربه دقت کنید

درآمد اواز افشاری شجریان دانلود کنید

درامد آواز افشاری افتخاری دانلود کنید

تحریر اوج در آواز افشاری از شجریان دانلود کنید

تحریر اوج در آواز افشاری از افتخاری دانلود کنید

نمونه ای از تحریرهای زیاد و نامفهوم در کلمات در آواز افشاری از شجریان دانلود کنید

تحریر و آواز شور از ایرج و شجریان

انصافا اصلا تحریرهای این دو آواز قابل مقایسه هستند؟شما یک نفر بی طرف بیاورید قضاوت کند اصلا تحریرها و صدا اصلا قابل قیاس هستند؟اصلا در تصور هست که شجریان یک هم چین تحریر و اجرایی داشته باشد ان هم در 28 سالگی

واقعا جای تاسف دارد که کار به جایی رسیده باید سر یک همچین چیز به این واضحی بحث کنیم ولی چاره ای نیست

تحریر شور شجریان۱ دانلود کنید

تحریر شور شجریان 2 جز معدود تحریرهای تقریبا حنجره ای شجریان است دانلود کنید

تحریر شور ایرج فوق سریع دانلود کنید

تحریر شور ایرج فوق قوی دانلود کنید

احتمالا در حنجره ایرج میکرفن کار گذاشته شده!!!؛

آواز سه گاه

نمونه ای از اجرای خوب سه گاه توسط شجریان ولی ضعف در تحریر و عدم انجام تحریر ریتمیک دانلود کنید

نمونه ای مشابه از آقای افتخاری همراه با تحریر ریتمیک دانلود کنید

تحریری خوب از شجریان در دهه 50 که کاملا تقلیدی از ایرج است

تحریر تقلیدی شجریان دانلود کنید

تحریر مشابه ایرج۱ دانلود کنید

تحریر مشابه ایرج ۲ دانلود کنید

تحریر سه گاه شجریان که باز در چند ثانیه اول که بدون چهچه است شجریان تقریبا مثل ایرج میخواند اما با ورود به چهچهه تفاوت احساس میشود(از ثانیه 6 به بعد).در تحریر ایرج در ثانیه 8 وقتی چهچه خود را آغاز میکند چنان قوی و رعد آسا عمل میکند که گویی در جنجره وی میکروفن کار گذاشته اند.در ضمن از ثانیه 15 به بعد تحریر شجریان کاملا مانند ثانیه 30 به بعد تحریر ایرج است اما خودتان تفاوت حنجره و قدرت صدا را مقایسه کنید

تحریر سه گاه قوی شجریان دانلود کنید

تحریر سه گاه قوی ایرج دانلود کنید

مقایسه آواز نوا و راست ۵ گاه شجریان و افتخاری

آلبوم نوا و مرکب خوانی یکی از آثار معروف آقای شجریان است.یکی از دلایل عمده آن صدابرداری و افکت خوب روی صدا است.دلیل دیگر تصنیف خوب و آهنگسازی قوی در این اثر است. دلیل دیگر اجرای بهتر شجریان در بعضی ابیات است که باز هم ایراداتی مثل خواندن زیاد ابیات و زیاده روی کردن و نوعی اغراق در اجرای گوشه های مختلف از ایرادات این کار است

بیت اول و شروع دستگاه نوا بهترین اجرا و بی نقص ترین اجرای او در این آلبوم است

بیت شروع نوا و مرکب خوانی دانلود کنید

تحریر شجریان در دستگاه نوا دانلود کنید

نمونه ای از تحریر در گام میانه از شجریان در دستگاه نوا دانلود کنید

نمونه ای از تحریر در گام پایین از شجریان در دستگاه نوا دانلود کنید

حال نمونه ای هم از اجرای علیرضا افتخاری در دستگاه نوا را خدمتتان عرض میکنم و یک سوال مطرح میکنم :؛

چه برتری در اجراهای فوق شجریان و یا چه کار غیر ممکنی را جناب شجریان در آثار فوق ارائه کرد که نسبت به مثلا آثار زیر از علیرضا افتخاری آن چنان برتری داشته باشد که اثر شجریان یک شاهکار تاریخی در موسیقی ما باشد ولی نمونه های دیگر از بقیه خواننده ها در این دستگاه از اجرای آن ناتوان باشند و آثار معمولی و ضعیف قلمداد شوند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بالاخره یک اثری که در این زمانه اینقدر معروف و شاخص میشود باید یک برتری محسوسی هم با بقیه آثار هم سنگ خود داشته باشد .حال چه چیز جادویی در این اثر یافت میشود که این اثر را از باقی آثار متمایز میسازد؟؟؟؟؟؟

تحریر جانانه ای ، اوج بی نظیری ، بم خوانی بی نظیری .....؛

به هر حال اگر جوابی برای سوالات فوق بود خیلی خوب میشد که همه بدانند

حال اجرای آواز نوا انصافا قوی و زیبایی با صدای علیرضا افتخاری وآیا انصافا کسی هست که بگوید اجرای خوب شجریان بهتر از این اجرای فوق العاده افتخاری است؟؟؟؟؟

بیت شروع آواز نوا از جناب افتخاری دانلود کنید

 به تحریرهای خوش رنگ و برجسته افتخاری در جای جای این تحریر و هم چنین لحن و نوع فرود این تحریر توجه کنید و آن را با تحریرهای فوق جناب شجریان در نوا قیاس کنید

تحریر فوق العاده زیبا از افتخاری در گام میانه در دستگاه نوا دانلود کنید

آواز راست 5 گاه شجریان و افتخاری

بدون هیچ توضیحی گوش کنید به تحریر شجریان در راست 5 گاه و تحریر افتخاری در این دستگاه

فقط باز هم اگر تحریر شجریان را به تنهایی گوش دهید چیز خاصی متوجه نمیشوید اما وقتی که اجرای افتخاری را نیز بشنوید می بینید که تفاوتهایی هست و میشود نسخه تصحیح شده تحریر شجریان را ارائه کرد

تحریر راست 5 گاه شجریان دانلود کنید

تحریر راست 5 گاه افتخاری دانلود کنید

 به دلیل طولانی شدن بحث و عدم امکان درج کل مطلب در یک جا ،به همین دلیل ادامه بحث را از زیر ادامه میدهیم

نقدی مستند بر بعضی از آثار خوانندگان آوازی - قسمت دوم

برای نظر دادن درباره این مطلب و سایر مطالب مر تبط به فایل اصلی بروید یعنی اینجا را کلیک کنید

نوشته شده توسط در 7:3 |  لینک ثابت